مراحل و فرایند تولید

مراحل تولید کفش
نویسنده : عباس کریمی حسن آباد - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۳
 

با سلام
معمولا" شرکتهای تولیدی بزرگ می بایستی دارای دوایر زیر باشند،تا بتوانند مراحل تولید را به خوبی کنترل کنند :
1) دوایر کنترل کننده مواد :
1-1) دایره خرید
2-1) دایره کنترل کیفیت و بازرسی
3-1) دایره انبارها
4-1) دایره حسابداری مواد
2) دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد :
1-2) دایره کارگزینی
2-2) دایره زمانسنجی
3-2) دایره برنامه ریزی تولید
4-2) دایره ثبت اوقات کار
5-2) دایره حسابداری حقوق و دستمزد
6-2) دایره حسابداری بهای تمام شده
لازم به ذکر است که هر کدام از این دوایر دارای وظایف و کارایی منحصر به فردی می باشند که توضیح در مورد آنها به دلیل حجم بالا امکان پذیر نمی باشد.


دایره کارگزینی :واحد کارگزینی در هر موسسه وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آیین نامه های استخدامی پرسنل را با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را برعهده دارد و از طرفی وظایف دیگری را در ارتباط با پرسنل همچون آموزش نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای موسسه و موارد مشابه را به عهده دارد .
دایره زمان سنجی : وظیفه این دایره محاسبه زمان استاندارد برای ساخت یک واحد کالا و محصول می باشد زمان سنجی یعنی تعیین و تجزیه و تحلیل و بررسی زمان استاندارد هر حرکت در ساخت یک واحد محصول
دایره برنامه ریزی تولید : این واحد قبل از آنکه عملیات تولید یک سفارش یا مراحل تولید آغاز میشود با توجه به زمان استاندارد ساخت محصول اقدام به برنامه ریزی می نماید تا بتوان مقایسه ای بین بودجه دستمزد و هزینه های واقعی دستمزد انجام داد و در واقع ارائه برنامه تولید و کنترل هزینه های دستمزد را امکان پذیر می نماید
دایره ثبت اوقات کار : وظیفه این دایره جمع آوری اطلاعات زمان کارهای انجام شده در ارتباط با هریک از مراحل تولید و یا سفارشات میباشد این اطلاعات از طریق کارت ساعت و کارت اوقات کار جمع آوری می شود
دایره حسابداری حقوق ودستمزد : اسناد و مدارک حقوق و دستمزد هریک از پرسنل و کارکنان در این دایره نگهدار ی می شود و این دایره وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ خالص و ناخالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هریک از پرسنل را به عهده دارد .
دایره حسابداری بهای تمام شده : این دایره با توجه به اطلاعات و مدارک دوایر تولید و ساعت کار کارگران هزینه سفارش و هر مرحله تولید را ثبت و تجزیه و تحلیل و گزارش می نماید
 
     

با سلام
دوایر کنترل کننده مواد :
دایره خرید : وظیفه آن تهیه و تدارک مواد اولیه ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز موسسات تولیدی میباشد در این واحد مشخصات و فهرست مواد اولیه مورد نیاز تهیه و در اختیار ماموران خرید قرار داده می شود تا با توجه به درخواستهای خرید و انجام سفارشات نظارت و دقت کافی به عمل آید
دایره کنترل و کیفیت و بازرسی : وظیفه این دایره کنترل و بررسی مواد خریداری شده می باشد به این جهت که قبل از آنکه مواد اولیه تهیه شده وارد انبار شود اطمینان حاصل شود که مواد رسیده با مواد درخواست شده اختلافی نداشته باشد و مواد رسیده دارای عیب ونقص نباشد در صورتی که مواد و کالای خریداری شده مغایر با درخواست خرید باشد به وسیله دایره خرید به فروشنده اعلام خواهد شد
دایره انبار :ووظایف  این دایره
مرتب و تمیز نگهداشتن انبار - تحویل گرفتن مواد وارده به انبار پس از اطمینان از مطابقت آنها با مشخصات برگ سفارش - قرار دادن مواد و کالا در جای مناسب - مقابله مانده کارتهای انبار با موجودیهای واقعی انبار - ارسال تقاضای خرید کالا به اداره خرید و تدارکات - جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به انبار - صدور مواد در مقابل حواله های انبار که به امضا و تایید مسئولین مجاز رسیده باشد - تهیه گزارش مواد ناباب و کم مصرف جهت اطلاع مدیران
دایره حسابداری مواد : این دایره وظیفه ثبت و نگهداری اطلاعات مواد وارده و صادره از انبار را به عهده دارد
 

 
     

دوست گرامی :
عملیاتی که شرکت می‌بایست برای تولید محصول جدید انجام دهد حجم زیاد آن مربوط به مباحث فنی بوده که شاید ما حسابداران چندان با آنها آشنایی نداشته باشیم  خارج حوصله این تاپیک باشد اما فعالیتهای که مرتبط با حسابداری صنعتی می‌باشد بصورت مختصر بضرح زیر می‌باشد:
1.  مشخص نمودن
O.P.C ساخت کفش جدید( واحد برنامه‌ریزی)
2. تعیین استاندارد مصرف مواد اولیه جهت ساخت یک واحد کفش
3.
B.O.M تولید کفش مورد نظر
4. تعیین مقدار زمان مصرفی جهت تولید یک واحد کفش
اینها مواردی هستند که در صورت تولید محصول جدید حتماً می‌بایست اطلاعات آن به حسابداری صنعتی ارسال گردد تا این واحد بتواند قیمت تمام‌شده محصول فوق را برآورد نموده و یا محاسبه کند.